Xả Tiểu Cảm Ứng Từ (Âm Tường) - A637

- KT :120 x 120 x 7 mm

- AC :220V

- Ghi chú :Tường dày 100mm

Mô tả sản phẩm