Xả Tiểu Cảm Ứng - A652DC-PW

- KT :65 x 110 x 135 mm

- Ghi chú :DC: 3V (2 pin 1.5V)

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành