Xả Tiểu Cảm Ứng Từ - A648

- KT :260 x 140 x 110 mm

- AC :220V

Mô tả sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành