Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1348

- Chế độ xả :2

- Dung lượng nước :3 - 4.5 lít

- Kiểu xả :Xả hút đặt biệt

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Tâm thoát phân :300mm

- KT :725 x 390 x 810mm

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:

Mô tả sản phẩm