Bàn Cầu Hai Khối Nắp Êm - CD1340

- Dung lượng nước :3 - 4.8 lít

- Thùng nước :T1140

- Kiểu xả :Aqua - Jet

- KT :740 x 390 x 755 mm

- Tâm thoát phân :300mm

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:
Autocad:

Mô tả sản phẩm