Lavabô Đặt Trên Bàn - LF5258

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :420 x 420 x 100 mm

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  • grid
  • list