Chậu Giặt Xả Vào Tường - SS558AP

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :425 x 530 x 660mm

- Gồm bộ xả :BF559P

Bản vẻ kỹ thuật:

Xem:
Tải về:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành