Bàn Cầu Một Khối - C1353

- Kiểu xả :Xả hút

- Chế độ xả :1

- Dung lượng nước :6 Lít

- Áp lực nước :0.7~5kgf/cm2

- Tâm thoát phân :300mm

- KT :710x500x640mm

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

Bản vẻ kỹ thuật:

Autocad:
Xem:
Tải về:
Scroll