Lavabo và tủ treo LF5255 - EH48001AWV

- KT :LF5255: 450 x 450 x 115 mm

- KT :EH48001AWV: 800x500x560mm

Bản vẻ kỹ thuật:

Tải về:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  • grid
  • list