Lavabo + Tủ treo - LF5255 + EH05255AWV

- KT :450x450x115 mm (LF5255)

- KT :435x435x400 mm (EH05255AWV)

Bản vẻ kỹ thuật:

Tải về:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  • grid
  • list