Lavabo + Tủ Treo - LF5024 + EH05024AV

- KT :500 x 600 x 210 mm (LF5024)

- KT :490 x 575 x 635 mm (EH05024AV)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

Bản vẻ kỹ thuật:

Tải về:

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  • grid
  • list