Bàn Cầu Thoát Ngang (Sản xuất khi có đơn hàng) - CPT1503

- Chế độ xả :2

- Dung lượng nước :3 - 6 lít

- Thùng nước :TH1510 (âm tường)

- Áp lực nước :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Tâm thoát phân :220mm

- KT :530 x 350 x 390mm

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

Bản vẻ kỹ thuật:

Autocad:
Xem:
Tải về:
Scroll