Công nghệ Magic Power

Công nghệ Magic Power của Caesar được áp dụng cho các sản phẩm bệ tiểu cảm ứng tự tạo nguồn điện Caesar, không cần dây điện , không phích cắm, sử dụng  Cảm ứng Xả 1 giây, Cảm ứng Xả 10 giây kết hợp sạc pin sau khi sử dụng và khi không sử dụng sau 40 tiếng sẽ tự động xả nước để sạc pin. Bệ tiểu sử dụng công nghệ Magic - Power Caesar với chức năng xả siêu sạch, tiết kiệm và sử dụng bền lâu.

Công nghệ Macgic Power được áp dụng các sản phẩm: A670, A671, A672. A673.

Bệ tiểu dùng công nghệ Magic - Power

 

Các loại bệ tiểu sử dụng cảm ứng.