一體瓷面盆 - LF5370 + EH05370A

- 尺寸 :500x550x100 mm (LF5370)

- 尺寸 :430x415x350 mm (EH05370A)

技術圖紙:

Mô tả sản phẩm

类似产品

  • grid
  • list
Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành