掛牆式面盆 L2150 - P2441

- 尺寸 :L2150: 400x495x185mm.

- 註記 :P2441: Chân treo

Mô tả sản phẩm

类似产品

  • grid
  • list
Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành