Lavabo Treo Tường - L2230 + P2432

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

- KT :480 x 585 x 215 mm

Bản vẻ kỹ thuật:

Autocad:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành