4/24/2020 11:36:00 AM

Hướng dẫn tháo và lắp đặt nắp êm M232 cho bàn cầu

 

1. Mô tả vấn đề:

 

        - Nắp cũ cần thay

        - Thay nắp thường thành nắp êm

 

2. Nguyên nhân:

 

       - Nắp bàn cầu sử dụng lâu ngày đã cũ, cần thay mới.

       - Nâng cấp nắp thường thành nắp êm theo nhu cầu sử dụng.

 

3. Cách xử lý:

 

       - Tháo và lắp đặt nắp êm M232 bàn cầu CAESAR

 

Video hướng dẫn tháo và lắp đặt nắp êm M232 cho bàn cầu

 

 

 

 

4. Phạm vi áp dụng:

 

        - Mã bàn cầu Caesar có thể kết hợp với nắp êm M232 là CD1375, CD1331, CD1340, CD1341, CD1345, CD1348, CD1349, CD1530

 

 

5. Thông tin thêm:

 

Nếu cách xử lý trên đây không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách:

 

+ Đăng ký bảo hành tại đây.

+ Liên hệ với các số điện thoại tiếp nhận thông tin bảo trì, bảo hành của Caesar: