4/15/2020 4:57:48 PM

HƯỚNG DẪN VỆ SINH TRỤ CẤP FP861-1

 

1. Mô tả vấn đề Khi bàn cầu nhà bạn gặp các vấn đề sau:

 

        - Bàn cầu rỉ nước.

        - Bàn cầu không cấp nước.

        - Bàn cầu không xả nước.

 

2. Nguyên nhân:

 

       - Do trụ cấp kẹt chất bẩn.

 

3. Cách xử lý:

 

       - Vệ sinh trụ cấp FP861-1 (xem video hướng dẫn)

 

 

 

4. Đối tượng:  Đối với các loại bàn cầu mã số : CD1345, CD1346, CD1348, CD1551

 

 

Tên các bộ phận chính của bàn cầu:

5. Thông tin thêm:

 

         Nếu cách xử lý trên đây không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách:

 

       - Đăng ký bảo hành tại đây.

 

       - Liên hệ với các số điện thoại tiếp nhận thông tin bảo trì, bảo hành của Caesar