4/15/2020 1:18:28 PM

HƯỚNG DẪN VỆ SINH TRỤ CẤP R99T

 

1. Mô tả:  Khi bàn cầu nhà bạn gặp các vấn đề sau:

 

               - Bàn cầu rỉ nước
               - Bàn cầu không cấp nước
               - Bàn cầu không xả nước

 

2. Nguyên nhân:


                - Do trụ cấp kẹt chất bẩn


3. Cách xử lý: 


                - Vệ sinh trụ cấp nước (R99T) (xem video hướng dẫn)

 

 

 

 

4. Đối tượng:  Đối với các loại bàn cầu: CD1364, CD1374, CD1375

 

 

Tên các bộ phận chính của bàn cầu:

 

 

5. Thông tin thêm

 

     Nếu cách xử lý trên đây không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách:

 

     + Đăng ký bảo hành tại đây 

 

     + Liên hệ với các số điện thoại tiếp nhận thông tin bảo trì, bảo hành của Caesar

 

 

 

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành