4/15/2020 1:18:28 PM

 

Hướng dẫn vệ sinh trụ cấp R90B

 

1. Mô tả:  Khi bàn cầu nhà bạn gặp các vấn đề sau:

 

               - Bàn cầu rỉ nước
               - Bàn cầu không cấp nước
               - Bàn cầu không xả nước

 

2. Nguyên nhân:


               - Do trụ cấp kẹt chất bẩn


3. Cách xử lý: 


                - Vệ sinh trụ cấp nước (R90B) (xem video hướng dẫn)

 

 

 

4. Đối tượng: Đối với các loại bàn cầu: CT1325, CTS1325, CD1325, CDS1325, CT1338, CTS1338, CD1338, CDS1338, CD1340, CD1341, CD1530

 

 

 

  • Tên các bộ phận chính của bàn cầu:

 

 

 

5. Thông tin thêm:

 

   Nếu cách xử lý trên đây không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách:

 

   + Đăng ký bảo hành tại đây

 

   + Liên hệ với các số điện thoại tiếp nhận thông tin bảo trì, bảo hành của Caesar