GIẤY CHƯNG NHẬN HỢP QUY

Các sản phẩm sứ vệ sinh gồm bàn cầu, bệ tiểu nữ và lavabô mang nhãn hiệu Caesar đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD. Công ty CP Thiết bị vệ sinh Caesar VN cũng đã hoàn tất thủ tục công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Đồng Nai. Các đại lý và cửa hàng phân phối sản phẩm Caesar vui lòng download Giấy chứng nhận hợp quy và Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy tại đây để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan ban ngành.

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành