Squat Toilet - CS1280

- Toilet tank :T1100

- Water capacity :6 Liter

- Rough-in :795 mm

- Dimensions :710 x 290 x 470 mm

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành