Squat Toilet - CT1250

- Toilet tank :T1113

- Water capacity :3 ~ 6 Liter

- Rough-in :655 mm

- Dimensions :645 x 295 x445 mm

- Color :Bone Irovy & Pure White

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Similar products

  • grid
  • list
Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành