Toilet With Soft-Close Seat - CD1356

- Color :Pure White

- Flush Valve :Dual Flush Valve

- Flush Type :Siphon

- Dimensions :725 x 400 x 650mm

- Rough-in :300 mm

- Water pressure :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Water capacity :3 - 6 Liter

Technical Drawing:

Watch:
Download:

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng