Wall Mounted Lavatory + Cabinet - LF5024 + EH05024DDV

- Dimensions :500 x 600 x 210 mm (LF5024)

- Dimensions :490 x 575 x 635 mm (EH05024DDV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành