Wall Mounted Corner Lavatory SInk - LF5238

- Color :Pure White (PW)

- Water capacity :3.5 L

- Dimensions :410 x 410 x 165 mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành