Massage & Massage Air Bathtub - MT7520S

- Color :Pure White (PW)

- Dimensions :2000 x 1100 x 550 mm

- Water capacity :260 Liter

- Material : Acrylic

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành