Freestanding Massage Bathtub - MT3280

- Material :Acrylic

- Water capacity :220 Liter

- Color :Pure White (PW)

- Dimensions :1830 x 1050 x 620 mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành