Toilet With Soft-Close Seat - CD1375

- Water capacity :3 - 4.8 Liter

- Flush Type :Aqua - Jet

- Water pressure :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Rough-in :300 mm

- Dimensions :735 x 400 x 735mm

Technical Drawing:

Autocad:
Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành