Toilet With Soft-Close Seat - CT1325

- Flush Valve :Single Flush Valve

- Water capacity :3 ~ 4.8 Liter

- Flush Type :Washdown

- Toilet tank :T1125

- Water pressure :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Rough-in :300 mm

- Dimensions :690 x 370 x 790 mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:
Autocad:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành