Children's Toilet - C1352

- Water capacity :4.8 Liter

- Flush Type :Siphon

- Rough-in :300 mm

- Dimensions :530 x 325 x585 mm

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Similar products

  • grid
  • list
Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành