Wall Mounted Lavatory Sink + Caninet - LF5236 + EH05236AV

- Dimensions :480 x 505 x 175 mm (LF5236)

- Dimensions :468 x 495 x 485 mm (EH05236AV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành