Wall Mounted Lavatory Sink + Cabinet - LF5302 + EH05302AV

- Dimensions :550 x 490 x 200 mm (LF5302)

- Dimensions :315 x 480 x 640 mm (EH05302AV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành