Corner Massage Bathtub - MT5140A

- Material :Acrylic

- Water capacity :220 Liter

- Color :Pure White (PW)

- Dimensions :1400 x 1400 x 490 mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành