Massage Bathtub - MT0550

- Color :Pure White (PW)

- Dimensions :1500 x 710 x 450 mm

- Water capacity :190 Liter

- Material :Acrylic

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành