Square Bathtub - AT7135

- Material :Acrylic

- Water capacity :280 Liter

- Color :Pure White (PW)

- Dimensions :1350 x 1350 x 550 mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành