Rainfall Shower Panel System With Handheld - SP149

- Water pressure :2-5kgf/1cm²

- Dimensions :335 x 280 x 1645 mm

- Spray pattern :1

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành