Hot-Cold Lavatory Faucet - B305CU

- Dimensions :H=145, H1=70, L=115

- Note :Over-flow Drain

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành