Sensor Urinal Flush Valve - A673

- Dimensions :118x220x120mm

Mô tả sản phẩm