Wall Mounted Shelf With Towel Bar - ST834V

- Dimensions :630 x 235 x 140 mm

Mô tả sản phẩm