Wall Mounted Lavatory Sink + Cabinet - LF5036 + EH05036AV

- Dimensions :500 x 800 x 200 mm (LF5036)

- Dimensions :490 x 780 x 640 mm (EH05036AV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành