Wall Mounted Lavatory Sink + Cabinet - LF5324 + EH05324AV

- Dimensions :530 x 1205 x 210 mm (LF5324)

- Dimensions :365 x 1160 x 600 mm (EH05324AV)

- Color :Pure White

Technical Drawing:

Download:

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành