Wall Mounted Lavatory Sink + Cabinet LF5017 - EH05017AV

- Dimensions :LF5017: 480x605x180mm

- Dimensions :Tủ lavabo: 470x590x640mm

Technical Drawing:

Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành