Urinal U0239 - Sensor Urinal Flush Valve A654

- Dimensions :KT: 410x400x1000 mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm