Two-piece-toilets CD1320

- Water pressure :0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)

- Rough-in :300mm

- Water capacity :3-4.8 lít

- Dimensions :730x380x740mm

Technical Drawing:

Watch:
Download:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành