Lavatory Sink + Cabinet - LF5259 + EH05259ATG

- Dimensions :380x500x115 mm (LF5259)

- Dimensions :365x485x400 mm (EH05259ATG)

Technical Drawing:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành