Lavatory Sink + Cabinet - LF5259 + EH05259ATG

- Dimensions :380x500x120 mm (LF5259)

- Dimensions :365x485x400 mm (EH05259ATG)

- Color :LF5259 + EH156TG: Màu xám đậm

Technical Drawing:

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng