Lavatory Sink + Cabinet - LF5257 + EH05257ATG

- Dimensions :400x400x120 mm (LF5257)

- Dimensions :385x390x400 mm (EH05257ATG)

- Color :LF5257 + EH155TG: Màu xám đậm

Technical Drawing:

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng