Lavatory Sink + Cabinet - LF5255 + EH05255ATG

- Dimensions :450x450x120 mm (LF5255)

- Dimensions :435x435x400 mm (EH05255ATG)

- Color :LF5255 + EH154TG: Màu xám đậm

Technical Drawing:

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng