Lavatory Sink + Cabinet - LF5253 + EH05253AW

- Dimensions :450x500x120 mm (LF5253)

- Dimensions :435x490x400 mm (EH05253AW)

- Color :LF5253 + EH152TG: Màu vân gỗ

Technical Drawing:

Download:
liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng