Lavatory Sink + Cabinet - LF5253 + EH05253ATG

- Dimensions :450x500x115 mm (LF5253)

- Dimensions :435x490x400 mm (EH05253ATG)

Technical Drawing:

Mô tả sản phẩm

Shop Online

Shop Online

liên hệ caesar

Liên hệ với Caesar

Địa chỉ mua hàng

Địa chỉ mua hàng

Đăng ký bảo hành

Đăng ký bảo hành